Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dorosłych dla pielęgniarek i położnych organizowany  w ramach projektu

Termin realizacji: 30.11.2019 r – 15.02.2020 r.

Unijnego Doskonalenie Kadr Medycznych

Harmonogram zajęć teoretycznych:

30.11.2019 r. : 9.00 – 18.15

01.12.2019 r. – 9.00 – 17.30

07.12.2019 r – 9.00 – 17.30

08.12.2019 r. – 9.00 – 17.30

11.01.2020 r. – 9.00 – 16.45

 

Zapraszamy!

Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dorosłych dla pielęgniarek i położnych organizowany  w ramach projektu

Termin realizacji: 30.11.2019 r – 15.02.2020 r.

Unijnego Doskonalenie Kadr Medycznych

Harmonogram zajęć teoretycznych:

30.11.2019 r. : 9.00 – 17.00

01.12.2020 r. – 9.00 – 17.00

07.12.2019 r – 9.00 – 17.00

08.12.2019 r. – 9.00 – 17.00

11.01.2020 r. – 9.00 – 17.00

Zapraszamy!

Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I

Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept część I realizowany w ramach projektu Unijnego Doskonalenie Kadr Medycznych: Termin realizacji 20.09.2019 r. – 14.12.2019 r.

Harmonogram zajęć teoretycznych:

1, 20.09.2019 r. – 15.30 – 19.30    Wykład

2. 21.09.2019 r. – 9.00 – 13.00      Ćwiczenia gr. I     13.30 – 17.30  ćwiczenia gr. II

3.04.10.2019 r. – 15.30 – 19.30      Wykład

4. 05.10.2019 r. – 9.00 – 15.00       Wykład i ćwiczenia gr. I i  gr.II

5. 18.10.2019 r. – 15.30 – 19.30     Wykład

6.19.10.2019 r. – 9.00 – 17.30        Wykład

7. 25.10.2019 r. – 15.30 – 19.30      Ćwiczenia gr.I

8. 08.11.2019 r. – 15.30 – 19.30       Ćwiczenia gr. II

 

 

 

Kurs specjalistyczny – Wywiad i badania fizykalne

Kurs realizowany w ramach projektu Unijnego Doskonalenie Kadr Medycznych

Kurs specjalistyczny Wywiad i badania fizykalne

Termin realizacji : 23.11.2219 r. – 15.02.2020 r.

edycja I

Harmonogram spotkań teoretycznych

  1. 23.11.2019 r .- 9.00 – 17.30  wykład
  2. 24.11.2019 r. – 9.00 – 17.30  wykład
  3. 07.12.2019 r. – 9.00 – 17.30  wykład
  4. 08.12.2019 r. – 9.00 – 16.00  ćwiczenia gr. I i II
  5. 15.12.2019 r-  9.00 – 16.45  ćwiczenia gr. I i II
  6. 04.01.2020 r.-  9.00 – 16.45  ćwiczenia gr I i II
  7. 05.01.2020 r. – 9.00 – 16.45  ćwiczenia gr. I i II
  8. 12.01.2020 r. – 9.00 – 11.30   wykład      11.45. – 17.30  ćwiczenia gr I i II