Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs specjalistyczny – Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dorosłych dla pielęgniarek i położnych organizowany  w ramach projektu

Termin realizacji: 30.11.2019 r – 15.02.2020 r.

Unijnego Doskonalenie Kadr Medycznych

Harmonogram zajęć teoretycznych:

30.11.2019 r. : 9.00 – 17.00

01.12.2020 r. – 9.00 – 17.00

07.12.2019 r – 9.00 – 17.00

08.12.2019 r. – 9.00 – 17.00

11.01.2020 r. – 9.00 – 17.00

Zapraszamy!